Nothing to display

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία με την επωνυμία «Παπαδόπουλος Παναγιώτης & ΣΙΑ ΟΕ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κλπ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και γενικά κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΙΑ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησίας της και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, συνεργατών και φορέων που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία κα προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή, η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται σ’ αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου, χωρίς να θίγονται, με κανένα τρόπο, τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr να είναι ακριβές και σαφές. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr  για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σ’ αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 4. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυκού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος (“Περιορισμός Ευθύνης δικτυακού τόπου”). Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς κάποια εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζομένων σ’ αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή, οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή, οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται, σε καμία περίπτωση, την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα τους. Την ευθύνη και το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει  ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία πρίπτωση ο δικτυακός τόπος.
 5. Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και των οποίων οι πάροχοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνετσε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν την σχετική ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Ο δικτυακός τόπος, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Δεσμοί (links) προς το δικτυακό τόπο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που (ενδεχομένως) έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του παραπέμποντος σ’ αυτό φορέα. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr.
 6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
  Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  • η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή, τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
  • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,
  • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,
 2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Ορων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου      www.flexoplates.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/ χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της, για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχούσα ζημία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr.
 2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.flexoplates.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου  www.flexoplates.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής ή επαγγελματικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει όσων ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που τυχόν βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Γενικοί Όροι

 1. Οι ανωτέρω ‘Οροι Χρήσης του δικτυδύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.flexoplates.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από την ΕΤΑΙΡΙΑ των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Οι ανωτέρω ‘Οροι Χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαικής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχούσας διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 7. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του επσικέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ουδεμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 8. Οι παρόντες ‘Οροι Χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του δικτυακού τόπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.
 9. Ο δικτυακός τόπος δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση σ’ αυτόν. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
 10. Ο δικτυακός τόπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).
 11. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαικής ‘Ενωσης, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται και ισχύουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Οδός Α7, Κτίριο Νο 23,
Τ.Κ. 57022, Τ.Θ 1372, Θεσσαλονίκη
Τ.: +30 2310 753.550 •
Τ. & F.: +30 2310 797.122

Send us a message

Upload file

click to upload your files
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Περισσότερα…